Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πτολεμαΐδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 
Είστε απόφοιτος/ η Δημοτικού;
Τώρα σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε απολυτήριο Γυμνασίου!

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι Δημόσιο Σχολείο που παρέχει στους απόφοιτους απολυτήριο τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Γυμνασίου και η διάρκεια σπουδών είναι 2 έτη. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 21 διδακτικές ώρες και είναι απογευματινό από τις 5.00 μμ. – 9.00 μμ. Τα μαθήματα είναι καθημερινά και δεν υφίσταται γραπτή εξέταση.

Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Εσπερινό Λύκειο, ΣΕΚ, ΟΑΕΔ.
Από το Παράρτημα Πτολεμαΐδας, που άρχισε να λειτουργεί το σχολικό έτος 2008- 2009 έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα 65 εκπαιδευόμενοι εκ των οποίων οι 39 γυναίκες και οι 26 άνδρες. Πολλοί από αυτούς συνέχισαν τις σπουδές τους και φοιτούν ακόμη και σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Πληροφορίες για εγγραφές έως 30 Ιουνίου:
Στο Παράρτημα Πτολεμαΐδας στο 2Ο ΕΠΑΛ (ή 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας)  ώρες 5-9 μμ και στο τηλ. 2463080734.
Αιτήσεις παρέχονται και στον Δήμο Εορδαίας και στα ΚΔΒΜ του Δήμου  στο κτίριο Βούλγαρη καθημερινά. 

Στο ΣΔΕ Κοζάνης τηλ. 2461041077 καθημερινά 5 – 8 μμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου